HOE WERKT HET

HOE WERKT HET
Wij gaan bij onze online  bijlessen uit van  een snelle internetverbinding met minimaal 5 Mb upload en 10 Mb download snelheid.
De leerling meldt zich aan met het opgave formulier op  www.leraar.online en geeft meerdere uren op om bijles te krijgen.  Wij zoeken dan de docent uit met kennis van het gevraagde vak en het juiste niveau.  Wij onderscheiden 4 soorten docenten voor de verschillende vakken.

  1. Basisschool :                                                   rekenen
  2. Voortgezet onderwijs  klas 1 en 2 : wiskunde / natuurkunde/ e.a.vakken
  3. Voortgezet onderwijs  klas 3 en 4 : wiskunde/ natuurkunde / scheikunde / e.a. Vakken
  4. Voortgezet onderwijs  klas 5 en 6 : wiskunde / natuurkunde / scheikunde /e.a.vakken

De door ons geselecteerde docent, nodigt door middel van Whatsapp de leerling uit om op één van de voorkeursuren contact op te nemen.

Bij onze online bijlessen werken wij met FaceTime of Skype voor beeld en geluid. Als whiteboard gebruiken wij BaiBoard  3 of Realtimeboard, waardoor docent en leerling beiden  op  het scherm van de computer kunnen schrijven. Kijk voor informatie op Realtimeboard.com of www.baiboard.com  

Hieronder een voorbeeld van de communicatie tussen de twee schermen tijdens de bijles.

  • Dit ziet de leerling door de beeld in beeld functie op de  Ipad air.
    Het beeld van de docent kan naar alle vier hoeken verplaatst worden en kan 1/16 tot 1/4 deel van het scherm innemenDit ziet de docent op de Ipad. Er kan met 26 verschillende kleuren en 4 lijndikten op het whiteboard vlak gewerkt worden